Jaarverslag

Exploitatie overzicht
KOSTEN201920182017
Reis- en verblijfskosten
Reis- verblijfskosten148299
Algemene kosten
Administratiekosten008
Representatiekosten08436
Cursussen en studiekosten173910
Abonnementen272147157
Giro- Bank en rentekosten145129122
434398333
Kantoorkosten
Aanschaf kleine kantoorartikelen431230
Porti algemeen93392
Telefoonkosten/Internet bestuur90122150
Enveloppen & papier01829
141296271
Afschrijvingskosten
Afschrijving  & onderhoud inventaris0330
DondersNieuws kosten
Dondersnieuws drukkosten467448524
Dondersnieuws porti385489431
Dday en Kerstkaarten Dn-berichten93340174
94613521128
Publiciteitskosten incl. internet
Internet website41794322
Internet abonnementskosten1187572
Internet div. en externe backup115107108
651201502
OPBRENGSTEN
Abonnement opbrengsten
Abonnementsopbrengsten63815131250
Abonnementsopbrengsten PDF4027090
Abonnementsopbrengsten v/j3800
71517831340
Verkoopopbrengsten
Opbrengsten verkoop boek02035
Donaties/Giften134162338
Toaal verlies1337398621