Informatie

De aanleiding voor de start van de Stichting Familiearchief Donders vond in feite zijn oorsprong ver voor 1938 (uitgavedatum van het eerste familieboek). De grootmoeder van de samensteller ervan (Johan van der Eerden (GS V.2)) heette Huberta Donders (GS V.1) en Johan wilde weten in hoeverre zij familie was van Petrus (Peerke) Donders (GS 97) en professor F.C. Donders  (GS 340).

Peerke was werkzaam als priester onder de indianen en melaatsen in Suriname en werd in 1982 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Professor F.C. Donders is wereldberoemd geworden als oogheelkundige in Utrecht.

In 1982 (in het jaar van de zaligverklaring van Peerke Donders) is bij de oprichting van de stichting “Tilburgse” toegevoegd aan de titel van het familieboek toen bleek dat er ook diverse familietakken Donders in Limburg en België voorkwamen, waarvoor geen enkele koppeling met de Tilburgse tak gelegd kon worden. Deze beperking tot “Het Tilburgse Geslacht Donders” blijft voorlopig het uitgangspunt voor het beheer van informatie.

Zoals in de statuten is vastgelegd wil de stichting de vriendschappelijke betrekkingen bevorderen. Dit wordt enerzijds bewerkstelligd door de mogelijkheid tot het stellen van vragen of het doorgeven van informatie via e-mail en door Facebook. Daarnaast verzorgt de stichting gedrukte publicaties zoals het familiebulletin DondersNieuws en een familieboek.