Privacy

Privacy en persoonsgegevens

Hoe gaat de stichting met persoonsgegevens om:

Bronnen voor gegevens zijn archieven, openbare publicaties (kranten, Internet, etc.) en familieleden zelf.
– gegevens uit archieven en openbare publicaties: worden in de databank opgenomen en worden gepubliceerd.
– gegevens afkomstig van familieleden: als u zonder aanvullende opmerkingen familiegegevens aan ons verstrekt dan gaan we ervan uit dat die gepubliceerd mogen worden.
– u kunt ook informatie verstrekken en daarbij aangeven dat het niet gepubliceerd mag worden. De betreffende informatie (persoon en/of gegevens) komt wel in de databank maar wordt niet gepubliceerd.
– vanwege privacy of andere redenen kunt u ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken. Dan is het fijn als u dat de stichting meedeelt. Wij maken dan een notitie zodat daar dan ook (voorlopig) niet meer om wordt gevraagd.
– Bij overlijden achten wij dat deze ‘afgeschermde’ gegevens weer vrij zijn voor publicatie.

Publicatie betekent voor de stichting het tonen van persoonsgegevens op de website of in een
familieboek.
– de genealogie op de website is alleen toegankelijk voor familieleden die lid zijn (familieleden die het DondersNieuws ontvangen) en leden van het stichtingsbestuur. De afgelopen jaren schommelde het aantal leden tussen 160 en 200.
– een familieboek is bij de uitgave alleen beschikbaar voor familieleden.

Adressenbestand
Adressen zijn uitsluitend voor intern gebruik bij de stichting en worden nooit aan derden doorgegeven.