Home

Welkom op de website van Stichting familiearchief Donders.

De ‘Stichting Familiearchief Donders’ is opgericht in 1982 op initiatief van Peter Donders (GS 766) en stelt zich onder andere ten doel:

  • de instandhouding en bevordering van onderzoek ten behoeve van de stamboom van het Tilburgse Geslacht Donders, waarvan de voorouders uit de regio Tilburg komen
  • het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden van dit geslacht
  • het bevorderden van archiefonderzoek ten behoeve van het verzamelen van genealogische gegevens
  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het verspreiden van publicaties van gegevens met betrekking tot het geslacht Donders.

De stichting kan alleen voortbestaan door uw financiële steun. Dit kan door lid te worden van de stichting te worden. Het lidmaatschap bedraagt  €12,50 per jaar en men ontvangt dan 2 maal per jaar het familiebulletin DondersNieuws. Natuurlijk wordt een extra donatie altijd erg gewaardeerd. Voor betalingen zie de pagina “Home – Stichting”. Voor betalingen van buiten het Euro-gebied gelieve eerst contact op te nemen met het secretariaat.

Copyright © Stichting Familiearchief Donders

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal bestand of op welke andere wijze dan ook.