Publicaties

De Stichting Familiearchief Donders verzorgt voor geïnteresseerden twee soorten publicaties.

Het familieboek is een incidentele uitgave en geeft een genealogisch overzicht van de alle bij de stichting bekende familieleden.

Het DondersNieuws is een familiebulletin dat een breed scala aan onderwerpen bevat, allemaal betrekking hebbende op de Donders familie. Dit bulletin is speciaal bedoeld om familieleden geïnformeerd te houden over familieaangelegenheden.