Welke gegevens

Welke personen:

 • alle personen met de familienaam Donders (zowel mannen als vrouwen)
 • partner(s) van deze Donders personen
 • schoonouders van deze Donders personen
 • kinderen met partner van een (mannelijke of vrouwelijke) Donders
 • stiefkinderen: Bij een huwelijk kan het ook voorkomen dat kinderen een nieuwe ouder krijgen. Als deze kinderen opgenomen worden in een Donders-gezin dan wordt er de mogelijkheid geboden om ook deze kinderen met partner in de databank op te nemen. Initiatief hiervoor ligt bij de ouders.

Welke gegevens zijn gewenst

 • volledige voornamen (Burgerlijke Stand), roepnaam, familienaam
 • geboren/dood geboren, gewettigd, erkend, geadopteerd
 • plaats en datum geboren/dood geboren
 • plaats en datum samenwonen/huwelijk/scheiding
 • emigratie van/naar, plaats en datum
 • plaats en datum overlijden/begraven/crematie

NB: bij plaatsnaam s.v.p. de provincie en land aangeven.

Additioneel

Wij zijn ook erg geïnteresseerd om deze mensen en hun gezin ook een ‘menselijk gezicht’ te geven, en daarom ontvangen wij ook graag:

 • beroepen, titels, onderscheidingen (bij voorkeur met jaartal)
 • emigraties (met plaats en datum), familieverhalen, anekdotes, etc.
 • alle teksten die u het vermelden of vastleggen waard vindt voor dit moment of voor het nageslacht.
 • foto’s van familieleden en familiegebeurtenissen (bruiloften, huldigingen, onderscheidingen).
 • pasfoto’s (met jaartal?) voor de website erg zijn welkom.
 • geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en bidprentjes of scans ervan.
 • foto grafzerk (met gegevens kerkhof)