Stichting

De oprichting van de stichting is notarieel vastgelegd op 12 mei 1982, draagt de naam Stichting Familiearchief Donders en heeft haar zetel in de gemeente Tilburg. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 41096249 en heeft als adres:

Stichting Familiearchief Donders
Atjehstraat 1
NL-5014BK Tilburg
Nederland

E-mail secretariaat: secr@dondersnieuws.nl
IBAN: NL 50 INGB 0000 0035 82
BIC: INGBNL2A

Het bestuur wordt gevormd door:


Henk Weijters (GS V.593)
– secretariaat
– penningmeester
– webbeheerder


Hein Donders (GS 809)
– databankbeheerder
– archivaris