Welke gegevens

Algemeen:
De stichting volgt de familienaam Donders die zijn herkomst heeft in regio Tilburg in Nederland.

Welke personen:
– alle personen met de familienaam Donders (zowel mannen als vrouwen)
– partner(s) van deze Donders personen
– schoonouders van deze Donders personen
– kinderen met partner van een (mannelijke of vrouwelijke) Donders
– stiefkinderen: Bij een huwelijk kan het ook voorkomen dat kinderen een nieuwe ouder krijgen. Als deze kinderen opgenomen worden in een Donders-gezin dan wordt er de mogelijkheid geboden om ook deze kinderen met partner in de databank op te nemen. Initiatief hiervoor ligt bij de ouders.

Welke gegevens zijn gewenst:
– volledige voornamen (Burgerlijke Stand), roepnaam, familienaam
– geboren/dood geboren, gewettigd, erkend, geadopteerd
– plaats en datum geboren/dood geboren
– plaats en datum samenwonen/huwelijk/scheiding
– emigratie van/naar, plaats en datum
– plaats en datum overlijden/begraven/crematie
NB: bij plaatsnaam s.v.p. de provincie en land aangeven.

Additioneel zijn wij ook erg geïnteresseerd om deze mensen en hun gezin ook een ‘menselijk gezicht’ te geven:
– beroepen, titels, onderscheidingen (bij voorkeur met jaartal)
– emigraties (met plaats en datum), familieverhalen, anekdotes, etc.
– alle teksten die u het vermelden of vastleggen waard vindt voor dit moment of voor het nageslacht.
– foto’s van familieleden en familiegebeurtenissen (bruiloften, huldigingen, onderscheidingen).
Ook pasfoto’s (met jaartal?) voor de website erg zijn welkom.
– geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en bidprentjes of scans ervan.
– foto grafzerk (met gegevens kerkhof)

NB: Al deze gegevens kunnen door de stichting gepubliceerd worden. Als u bepaalde gegevens niet wilt meedelen of dat bepaalde gegevens niet gepubliceerd worden, zien wij dit graag door u aangegeven.